Skij Skij Skij Skij Skij
Home > Oudercommissie

Oudercommissie

Kinderopvang 't Stadje, 't IJsseldijkje en t Touwlaantje hebben een actieve oudercommissie.

Zij komen ca 4 maal per jaar bijeen en bespreken tal van onderwerpen die betrekking hebben op de opvang van hun kinderen bij het kinderdagverblijf of BSO.

Onderwerpen worden van te voren besproken met de leiding of worden voor advies ingebracht tijdens de bijeenkomst.

Ouders worden van te voren actief uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Daarnaast is het mogelijk de oudercommissie te benaderen via de mail. In de map op de groep kunt u het e-mail adres van de betreffende locatie terugvinden. De oudercommissie van t Stadje is bereikbaar via ochetstadje@hotmail.com en van t IJsseldijkje via ochetijsseldijkje@hotmail.com

 

Activiteitencommissie

Er is voor kinderopvang SKIJ ook een activiteitencommissie actief. Deze ouders ondersteunen het team tijdens grootschalige activiteiten.

Meer informatie is te krijgen via skij@skij.nl